උපුටාගැනීම්

ලංකාවෙ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම අහන්න බොහොමත් ආදරයෙන් කියන්නෙ

Posted on

ලංකාවෙ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම අහන්න බොහොමත් ආදරයෙන් කියන්නෙ🙏🙏 අද වෙනකොට ඉතාලියේ ආසාදිතයින් 31000යි මෙච්චර දියුනු රටක. ඒ නිසා හිතන්න Posted by Brayoni Pinto on Wednesday, March 18, 2020

උපුටාගැනීම්

මහමැතිවරණෙන් පස්සේ ආණ්ඩුව ජනතාවට සලකන විදිහ ඊ‌යේ පහරදී‌ෙමෙන් බලාගන්න පුුුුුුුුුලුවන්

Posted on

මහමැතිවරණෙන් පස්සේ ආණ්ඩුව ජනතාවට සලකන විදිහ ඊ‌යේ පහරදී‌ෙමෙන් බලාගන්න පුුුුුුුුුලුවන් මහමැතිවරණෙන් පස්සේ ආණ්ඩුව ජනතාවට සලකන විදිහ ඊ‌යේ සිදුකළ පහරදී‌ෙමෙන් බලාගන්න පුුුුලුවන් – දුමින්ද නාගමුවපහුගිය කාලපරිච්ඡේදය තුළ වර්තමාන ආණ්ඩඩුව ‌මේ රටේ රාජ්‍ය ‌සේවකයන් ‌පොදුවේ කම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කරපු ක්‍රියාමාර්ග සහ විශේෂයෙන් […]

උපුටාගැනීම්

බැදපු ගැහැණියකට ප්‍රේම කරමුද ?

Posted on

බැදපු ගැහැණියකට ප්‍රේම කරනවා කියන්නේ මාර එකක්. මොකද අපි හැම මොහොතේ ම හොයන්නේ පිරිමියෙක් අතින්වත් අල්ලපු නැති තරුණියක්. පිරිමි විදිහට අපි කැමති එහෙම තමයි. අපි කොච්චර ගැහැණු එක්ක sex කරත් , Love කරත් කමක් නෑ හැබැයි අපි බදින්න හෝ සිරා […]