අප ගැන යමක්

අප ගැන යමක්

Posted on

Sak Nada වෙබ් අඩවියේ පළවන සියළු ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග ආශ්‍රිතව කිසිවකුට හානිකර යමක් පළ වී ඇත්නම් ඒ අගතියට පත් පාර්ශවයට ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඇති අයිතියට අපි ගරු කරමු. ඔබගේ අදහස් අපි මහත් සේ අගයමු.  නිර්නාමිකව හෝ අදහස් පළ කිරීමට අවස්ථාව […]