පුවතකට වැඩි යමක්උපුටාගැනීම්

දෙවියන්ට හොඳින් කන් ඇහෙනවා. ලවුඩ්ස්පීකර් හඬ අඩුකරන්න..!

”දෙවියන්ට මනුෂ්‍යන්ට වඩා හොඳින් කන් ඇසෙන නිසා කෝවිලේ ශබ්ද වාහිනී යන්ත්‍ර වල ශබ්දය වහාම අඩු කොට දෙවියන් උදෙසා භක්තියෙන් යුතුව පූජා පවත්වන්නැයි” යාපනය මහධිකරණ විනිසුරු එම්. ඉලන්චෙලියන් මහතා යාපනයේ නායන්මාර්කණ්ඩු කෝවිලේ පූසාරිවරයාට නියෝග කොට තිබේ.

මීට සති තුනකට පෙර මෙම කෝවිලේ ශබ්ද වාහිනී යන්ත්‍ර වල හඬ අඩුකරන ලෙස යාපනය මහධිකරණ විනිසුරුවරයා නියෝගයක් නිකුත් කොට තිබුණේ එම පළාතේ පිරිසක් විසින් මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරණ ලද පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවය.

එම පෙත්සම මගින් කියා තිබුණේ පළාතේ පාසලට, ඉගෙණුම ලබන ළමුන්ට හා රෝගීන්ට මෙම කොවිලේ ශබ්ද වාහිනී යන්ත්‍ර වල හඬ විශාල බාධාවක් බවයි.

ඒ අනුව කෝවිලේ ශබ්ද වාහිනී යන්ත්‍රවල හඬ අඩු කරණ මෙන් නියෝග කල මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා ඒ පිළිබඳව සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරණ මෙන් පළාතේ ග්‍රාම නිලධාරිවරයාට දැණුම් දී තිබුණි.

ග්‍රාම නිලධාරීවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරණ ලද වාර්තා දෙකක සඳහන්ව තිබුණේ කෝවිලේ ශබ්දවාහිනී යන්ත්‍රවල හඬ අඩු කොට නොමැති බවයි.

මේ අතරතුර කළින් පිරිස විසින්ම යළිත් මහාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරණ ලද අතර පෙත්සම සලකා බැලීමට සියළු පාර්ශ්ව අප්‍රේල් 2 දා යාපනය මහධිකරණයට කැඳවා තිබුණි.

මෙහිදී අධිකරණයේ නියෝග මත ශබ්ද වාහිනී යන්ත්‍ර වල හඬ අඩු නොකිරීමට හේතුව විමසූ අවස්ථාවේදී කෝවිලේ පූසාරිවරයා පවසා ඇත්තේ දෙවිවරුන් ශබ්ද පූජාවන්ට වඩාත් ප්‍රිය බව සඳහන් නිසා තමන් කෝවිලේ ශබ්ද වාහිනී යන්ත්‍රවල හඬ වැඩි කළ බවයි.

එම පිළිතුර අනුව තීන්දුව දෙමින් මහධිකරණ විනිසුරු වරයා පවසා ඇත්තේ ”දෙවියන්ට මනුෂ්‍යන්ට වඩා හොඳින් කන් ඇසෙන නිසා කෝවිලේ ශබ්ද වාහිනී යන්ත්‍ර වල ශබ්දය වහාම අඩු කොට දෙවියන් උදෙසා භක්තියෙන් යුතුව පූජා පවත්වන්න ලෙසයි.

දිනසේන රතුගමගේ විසිනි

උපුටාගත්තේ ලංකා ඊ නිවුස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *