විශේෂාංගඋපුටාගැනීම්

සයිටම් අහෝසි කරනු, රටපුරා උද්ඝෝෂණ!

අධ්‍යාපන අයිතිය සුරැකීමේ අරමුණ ඇතිව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය, වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක‍්‍රියාකාරී කමිටුව එක්ව සංවිධානය කළ අත්සන් ලක්ෂ 25 ලබාගැනීමේ ජනතා පෙත්සම ත්සන් කිරීම හා සම්බන්ධ විරෝධතා වැඩසටහන් මාර්තු 18 වැනි දින සිට 26 දක්වා දිවයිනේ දිස්ත‍්‍රික්ක 16 ආවරණය වන පරිදි පවත්වන ලද බව එම සංවිධාන පවසයි. ඒ අනුව, විරෝධතා සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම් හා පෙත්සම අ.ත්සන් කිරීම ගම් 170 කට අධික සංඛ්‍යාවකදී ඉතා සාර්ථකව පැවති බව අ.වි.ශි.බ.ම.ය පවසයි.

මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කරනු..!

දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් අධ්‍යාපනයට 6% වෙන්කරනු ..!

පාසල තුළ සිදුකරන සියලු මුදල් අයකිරීම් නවතනු..!

සරසවි බඳවා ගැනීම් ඉහළ දමනු..!

යන සටන් පාඨ මුල්කරගනිමින් ගමින් ගමට නගරයෙන් නගරයට ගොස් මෙම පෙත්සම සදහා අත්සන් ලබාගැනීම හා ජනතාව දැනුවත් කිරීම සිදුවිය. එහිදී ජනතාව ඉතා උනන්දුවෙන් ඒ සදහා අත්සන් තැබිම සිදුකරන ලදී.

ජනතාව දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව මාර්තු 24, 25, 26, 27 යන දිනවල ඉහත දිස්ත‍්‍රික්ක සියල්ලම ආවරණය වන පරිදි මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා ජනතා උද්ඝෝෂණ 117 පමණ දිවයින පුරා සංවිධානය කර තිබිණි.

උපුටාගත්තේ LV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *