සාමාන්‍යඋපුටාගැනීම්

සයිටම් අහෝසි කරනු! – පෙ.ස.ප. ගාල්ලේ උද්ඝෝෂණය

මුදල් මත වෛද්‍ය උපාධිය පිරිනමනමාලබේ සයිටම් ආයතනය අහෝසි කරන ලෙස පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් ගෙන යන විරෝධතා මාලාවේ තවත් පියවරක් අද වැනිදා ගාල්ල නගරයේ පැවැත්විණී.

පහත සටන් පාට යටතේ එම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කර තිබිණි.

සයිටම් වහා අහෝසි කරනු!
අධ්‍යාපනය අයිතියක්, වෙළඳ භාණ්ඩයක් නොවේ!
පාසල් තුළ ගාස්තු අය කිරීම නවතනු!
සරසවි බඳවාගැනීම් ඉහළ දමනු!
අධ්‍යාපනය ලාභය සඳහා නොවේ!‍
ශිෂ්‍ය මර්දනය වහා නවතනු!

මෙම විරෝධතාවය අවස්ථාවේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැනුවත් කිරිමට පත්‍රිකාවක්ද බෙදා හරිනු ලැබිණි.

උපුටාගත්තේ ලංකාවීව්ස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *