සාමාන්‍යඋපුටාගැනීම්

මෛත්‍රී – චාමර හවුල් වැඩකට ලක්ෂ 105යි

මාර්තු 13වෙනිදා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වැල්ලවායේදී පැවැත්වීමට නියමිත උත්සවයක වියදම් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 96ක මුදලක් සභා රීතිවලට පිටින් ඌව පළාත් සභාව විසින් අද (20) උදේ පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් මගින් වෙන් කරගෙන තිබේ.

මෙම උත්සවය සඳහා මුලින් වෙන් කර තිබුණේ රුපියල් නවලක්ෂ දසදහසකි. පරිපූරක ඇස්තමේන්තු වෙන් කරගැනීමේදී සතියකටත් පෙර එය සභාවට ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතු වේ. එහෙත් මෙය අද උදේ ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගෙන ඇත.

සභාවට එය ඉදිරිපත් වූ පසු සභාවේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් මෙම පරිපූරකය පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ සභාරීතිවලට පිටින් යැයි සඳහන් කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා සභාවේ අවධානය එයට යොමු කිරීමේදී ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරුන්ට දැඩි විරෝධයක් එල්ල කර තිබේ.

ඒ අවස්ථාවේදී මෙම පරිපූරකයට විරුද්ධව තමන්ද ඡ්න්දය ලබාදෙන බව එජාප මන්ත්‍රීවරු ප්‍රසිද්ධයේම ප්‍රකාශ කළද විපක්ෂ නායක ර.මූ. රත්නායක මහතා එජාප මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට එල්ල කළ බලපෑම හමුවේ එම මන්ත්‍රීවරු පරිපූරකයට පක්ෂව ඡන්දය භාවිතා කර ඇත.

කෙසේ නමුත් එජාප සපුපෙළ මන්ත්‍රීවරු මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවට දැඩිව සිය විරෝධය ප්‍රකාශ කර ඇතත් අවසානයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු සියලුම දෙනා එයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දී තිබේ.

අවසානයේ මෙම නීතිවිරෝධී පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරු පමණි.

උපුටාගත්තේ LT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *