උපුටාගැනීම්

අවුරුදු දෙකකට පසු ජනාධිපති වන විනාශය වැලකීමට නියෝග දෙයි!

මන්නාරම සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක තුළ සිදුවන වනවිනාශය පිළිබද පරිසරවේදීන් විසන් කාලයක් තිස්සේ මතුකල හඩ අවසානයේ ජනාධිපතිවරයාට ඇසී තිබේ.

මෙම විනාශය සම්බන්ධ නීතිමය පියවර ගැනීම සදහා විල්පත්තුව අභය භූමියට අයත් වන ප්‍රදේශය තවදුරටත් පුළුල් කරමින් දැනට වන ජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නොවන ඒ ආශ්‍රිත සියලුම වන බිම්ද ඇතුළත්වන පරිදි වන ජීවී කලාපයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ගැසට් මගින් ප්‍රසිද්ධ කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා අද (30) සාකච්ඡාවකට එක් වූ රාජ්‍ය නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ. පරිසර අමාත්‍යාංශයට අයත් ආයතන ප්‍රධානීන් සමග අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී ජනපති මෙම උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

විල්පත්තුව අවට වන විනාශයන් පිළිබඳ එල්ලවන චෝදනා පරීක්ෂා කර වාර්තාවක් ලබාදීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්, පරිසර සංවිධාන නියෝජිතයන් මෙන්ම ජනමාධ්‍යවේදීන්ද ඇතුළත් විශේෂ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් යොදවා වහාම වාර්තාවක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන බලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

එමෙන්ම නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරමින් සියලු වනාන්තර ගුවනේ සිට නිරන්තරයෙන්ම නිරීක්ෂණය කළ හැකි වැඩපිළිවෙළක් කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවීමටද ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.

උපුටාගත්තේ  LV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *