සාමාන්‍යපුවතකට වැඩි යමක්අපරාධ

හමුදාවත් ළමා සොල්දාදුවන් බඳවාගනියි

යුද්ධයේ අවසන් කාලසමයේදී දහස් ගණනක් දෙමළ ජනයා ඝාතයට කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන යුධ අපරාධ චෝදනාව එල්ල වන සෑම මොහොතකම කොළඹ ආණ්ඩුයේ ප්‍රතිචාර තමන්ගේ හමුදාව ඉතා විනය ගරුක හමුදාවක් බවත් දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය දෙමළ ජනයා  මිනිස් පලිහක් ලෙස භාවිත කර යන චෝදනාවයි. එසේම ඔහුන් යුද්ධයෙන් පසුව දෙමළ ජනයාට අලුත් ජීවිතයක් උදාකර දී ඇති බවත් පුරසාරම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරමින් සිටිති.

පසුගිය උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයේ ප්‍රතිපල අනුව කොළඹින් ගෙන ආ ඊනියා වසන්තය පැහැදිලිව ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර පහත පළවන ඡායාරූප මගින් උතුරු ප්‍රදේශය කෙතරම් හමුදාකරණයටකට යටත් කර ඇතිද යන්නට සාක්ෂි දරයි.

නායකත්ව පුහුණුව යන නාමයෙන් රජයේ පැසැල් වල සිසුන්ට අවි පුහුණුව ලබාදී ඇති බවට මේ වන විට මෙම ඡායාරූප මගින් අනාවරණය වී ඇති අතර  විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් සහ 8 වන ශ්‍රේණියෙන් ඉහල සිසුන්ට නායකත්ව පුහුණුව යන මුවාවෙන් හමුදා කඳවුරු වලට කැඳවා අවි පුහුණුව ලබාදෙන අතර, ඔවුන්ට නිල ලබාදීමද සිදුකර ඇත.

පසුගිය කාලය පුරා එල්ල වූ පාසල් හමුදාකරණය කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ආණ්ඩුව විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් කරමින් සිටියද මෙම ඡායාරූප ඊනියා නායතත්ව පුහුණුවේ තරම පෙන්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *