සාමාන්‍ය

ජර්මන් ප්‍රදර්ශනයේ ජන සංහාරය පෝස්ටර්ද ප්‍රදර්ශනයට

ජර්මනිය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර 60 වසරක රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කරනු වස්  බර්ලින් නගරයේ පැවැත්වෙන ශ්‍රි ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කර තිබූ ප්‍රදර්ශනයේදී,  දමිළ හිතවාදීන් පිරිසක් විසින් උතුරේ  ජන සංහාරය අනාවරණය කෙරෙන පෝස්ටර් ද ප්‍රදර්ශනයට ඇතුලත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යල විසින් ‘දර්ශනීය භූමිය’ ලෙස නම් කර ඇති මෙම ප්‍රදර්ශනය, ලෝකයාට හොඳ මුහුණක් පෙන්වමින් උතුරේ සිදු වූ සිවිල් ඝාතනය වසන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගන්නා උත්සාහයක් බව දමිළ ජනතාවගේ මතයයි.

මෙම ප්‍රදර්ශනයේ සුදු මුහුණ ඉවත් කරමින් , ශ්‍රී ලංකා රජයේ කුරිරු මුහුණ අනාවරණය වන පරිදි දෙමළ හිතවාදීන් පිරිසක් විසින් යුද්ධයේ සිදුවූ අකටයුතු එලිදැක්වෙන පෝස්ටර්,  ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන ශාලව තුළ සහ පිටත  අලවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *