සාමාන්‍යවීඩියෝ

සුදුවෑන් සංස්කෘතිය ගැන මහින්දගේ නවතම විග්‍රහය

ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු පැහැර ගැනීමක් සිදුනොවන බවත් හෝ අතුරුදහන් වීම් සිදුනොවන බවත් ලංකාවේ සිදුවන සුදුවෑන් පැහැර ගැනීම් යනු පෙමව්තියන් තම පෙම්වතුන් සමග හෝටල්වලට යෑමට යොදා ගන්නා ක්‍රමයක් බවත් අල්-ජසීරා රෑපවාහිනිය සමග  සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්  සුදුවෑන් සංස්කෘතිය ගැන ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ තම නවතම විග්‍රහය ඉදිරිපත් කර සිටී.

ජීවිතයේ පළමු වන වතාවට අල්ජශීරා සමඟ එක්වන ජනාධිපතිවරයා හමුදාවේ යුද අපරාධ සම්බන්ධව ඇසූ ප්‍රශ්ණවලට සහ බොහෝමයක් ප්‍රශ්ණ වලට පවසා සිටි පොදු උත්තරයක් වූයේ “ඒවා ප්‍රචාරණ වැඩ”යනුයෙනි. එසේම දින කිහිපයකට පෙර නිකුත්කළ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබද මහකොමසාරිස්වරියගේ වාර්තාව ඇය ලංකාවට පැමිණීමට පෙර සාදනු ලැබූවක් බවට තම ජනයා අතර මතයක් ඇති බවත් උතුරේ මැතිවරණය පරාජය වන බව මුලදීම තමන් දන්නා බවද ඔහු පැවසීය.

මාධ්‍ය හමුවේ පුරසාරම් දොඩවන්නකු බවට පත්ව ඇති රාජපක්ෂ වශී බෝලය කරකවමින් අල්ජසීරව ට ලබාදුන් සම්මුඛ සාකච්චාව පහත සබැඳියෙන් නැරඹිය හැකිය.

සටහන: ඩෙස්කා කුඩාවිල

සම්මුඛ සාකච්ඡාවක

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *