සාමාන්‍ය

රනිල් හා භාරතීය ජනතා පක්‍ෂයේ නායකයා අතර හමුවක්

පසුගියදා සිට ඉන්දියානු සංචාරයකට එක්ව සිටින විපක්‍ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊයේ (19) භාරතීය ජනතා පක්‍ෂයේ නායක රාජ්නාත් සිං මහතාව හමුවී ඇතිබව වාර්තාවේ.

ශ්‍රී ලංකා – ඉන්දිය ධීවරයන්ගේ ගැටළු ගැන මෙහිදී සොයා බලා තිබේ. එහිදී විහාරි වාජ්බායි මහතා අග්‍රමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවෙහි අග්‍රමාත්‍යවරයා ලෙස ධීවරයන්ගේ ගැටළු ගැන ඔහු සමඟ සාකච්ඡා කර තිබීමද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිහිපත්කර තිබේ.

ඉන්දියාවෙහි මහ මැතිවරණය හා ශ්‍රී ලංකාවෙහි පළාත් සභා මැතිවරණය ගැනද මෙහිදී සාකච්ඡා කළ බවට විපක්‍ෂ නායක මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත්කළ නිවේදනයකදී සඳහන්කර තිබේ.

13වැනි සංශෝධනය ගැනද මෙහිදී අවධානය යොමුකර තිබේ. අසල්වැසි රට සමඟ යහපත් සම්බන්‍ධකමක් තබාගත යුතුයැයි පැවසූ රාජ්නාත් සිං මහතා භාරතීය ජනතා පක්‍ෂය හා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය අතර සම්බන්‍ධකම් ශක්තිමත් කර ගැනීම ගැනද අදහස් ප්‍රකාශකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *