සාමාන්‍යඋපුටාගැනීම්

සිංහල බෞද්ධ ජාතිවාදයට අසුවී සිටින මුස්ලිම් ජනතාවගේ සටනට සහයෝගය ලබාදෙන්නෙමු – රටින් එපිට ඊළම් රජය

ශ්‍රී ලංකාවතුල සිංහල බෞද්ධ ජාතිවාදය මුස්ලිම් ජනතාව වෙත මුදවාහැර තිබෙන අරාජකම් දැඩි ලෙස හෙලාදැකින අතර සිංහල බෞද්ධ ජාතිවාදයතුල අසුවී සිටින මුස්ලිම් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සඳහාවූ සටනට තම ශක්තිමත් සහයෝගය ලබාදෙන බවට රටින් එපිට ඊලම් රජය ප්‍රකාශකර තිබේ.

මේ අතර දෙමළ භාෂාව මව් බසින් යුතු සහෝදරවරුන් ලෙස දෙමළ මාතෘ භූමියේ තම ආරක්‍ෂාකාරී අනාගතය ගොඩනැගීම සඳහා දෙමළ ජනතාව සමඟ හා ඔවුන්ගේ සටනත් සමඟ එක්වන්නයි මුස්ලිම් ජනතාවට රටින් එපිට දෙමළ ඊළම් රජයෙන් ඇරයුම් කර තිබේ.
රටින් එපිට ඊළම් රජයෙහි අග්‍රමාත්‍යවරයා වන රුද්ද්‍රකුමාරන් විසින් නිකුත්කළ නිවේදනයකදී මේ බව පවසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *