සාමාන්‍යපුවතකට වැඩි යමක්

හමුදාවේ ඉඩම් මංකොල්ලය දිගටම

මන්නාමර දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටි බොහෝ ඉඩම් හමුදාවට වෙන්කරදී තිබෙන අතර එම ඉඩම් සලකුණු කිරීමේ අයුරින් ‘මෙය යුධ හමුදාව සතු ඉඩමකි‘ යැයි දෙමළ, සිංහල හා ඉංග්‍රීසි බසින් දැන්වීම් පුවරු එම ඉඩම්වල සිටුවා තිබේ.

මන්නාරම තලයිමන්නාරම ප්‍රධාන මාර්ගය, මන්නාරම සෞත්බාර් ප්‍රධාන මාර්ගය හා තල්ගස් කැලෑවන්වල මෙලෙස ඉඩම් වෙන්කර තිබේ. පෞද්ගලික ඉඩම් රැසක්ද මෙලෙස අත්පත්කරගෙන ඇතයි වාර්තාවේ.

පසුගිය යුද කාලයේදී, එනම් 1990දී මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ සිට දහස් ගණනක දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනතාව අවතැන්වී ඉන්දියාවට හා වෙනත් ප්‍රදේශවලට සංග්‍රාමිකවී ගොස් තිබුණි. එලෙස අවතැන්ව ගිය බොහෝ දෙනෙකු යළි තම ප්‍රදේශවලට පැමිණීම ආරම්භකර තිබේ. අවතැන්ව ගිය සංඛ්‍යාවට වඩා අධික සංඛ්‍යාවකින් ඔවුන් යළි තම ප්‍රදේශවලට පැමිණෙමින් සිටිති. ඔවුන්ව යළි පදිංචි කිරීමට ඉඩම් හිඟයක්ද ඇතිවී තිබේ.

මෙවැනි තත්වයක මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයෙහි පෞද්ගලික හා, රාජ්‍ය ඉඩම් බොහෝමයක් හමුදාවට වෙන්කරමින් සිටින බවට සමාජ ක්‍රියාකරුවන් හා දේශපාලකයන් තම කනස්සල්ලය ප්‍රකාශකරමින් සිටී. විශේෂයෙන්ම ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරන්නේ යැයි පුරසාරම් දොඩන රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව, අහිංසක තමිල් මිනිසුන්ගේ ඉඩම් කොල්ල කමින් හමුදාව බුරුතුපිටින් පදිංචි කරමින් එපමණක් නොව,  තම හිතවතුන් ට මෙම ඉඩම් ලබාදෙමින් සිදුකරණ මහා ඉඩම් මංකොල්ලය දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් පවතින බවත් ඔවුන්ගේ අදහසයි.  සංහිඳියාවේ මුවාවෙන් තමිල් මිනිසාගේ උපන්බිම් සිංහල කරණයක් කිරීම ආණ්ඩුවේ සැලසුම  මෙයින් හැඟි යන බවත් මේ ප්‍රදේශයේ සමාජ ක්‍රියාකරුවන් හා දේශපාලකයන් වැඩිදුරත් මැසිවිලි නඟමින් සිටී.

සටහන : ඩෙස්කා කුඩාවිල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *