අප ගැන යමක්

අප ගැන යමක්

Sak Nada වෙබ් අඩවියේ පළවන සියළු ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග ආශ්‍රිතව කිසිවකුට හානිකර යමක් පළ වී ඇත්නම් ඒ අගතියට පත් පාර්ශවයට ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඇති අයිතියට අපි ගරු කරමු.

ඔබගේ අදහස් අපි මහත් සේ අගයමු.  නිර්නාමිකව හෝ අදහස් පළ කිරීමට අවස්ථාව ඔබ සතුය. නව යෝජනා හෝ චෝදනා ඇත්නම් අපගේ සංස්කාරක මණ්ඩලයේ   news@saknada.com.au  E Mail  එකට ඔබට ලිවිය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *